„The Visible Difference”


Klasická SMS
Moderní MMS

Poznámka: Z důvodu ochrany soukromí jsem nepatrně pozměnil číslo odesílatele SMS


Vážený čtenáři této stránky, jste

návštěvník mého webu.
© 1999-2003 www.novyk.net. Komerční využití obsahu bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Poslední aktualizace proběhla dne 22. srpna 2003.