Nokia Observation Camera - Montáž

O výrobku Nokia Observation Camera se dá prohlásit, že dobrý nápad byl zcela znehodnocen nesvéprávným vývojářem, respektive jeho vedoucím. A následkem toho vzniknul produkt, který lze směle prohlásit za bazmek roku, ačkoliv stojí zhruba 15 000 korun.

Pokus se snímáním výhledu z okna ....

Kamera měla za úkol monitorovat traffic před mým datovým sklípkem ...

Ovšem byla velmi zranitelná ...

Tak a tady je už celý střežený objekt v péči zlosynů :-)

Však ona povolí ...

A už je doma ...


Vážený čtenáři této stránky, jste

návštěvník mého webu.
© 1999-2003 www.novyk.net. Komerční využití obsahu bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Poslední aktualizace proběhla dne 29. srpna 2003.